Ledige stillinger

Her vil vi annonsere ledige stillinger av relevanse for vår bransje, og våre medlemmer. Det vil også bli lagt ut informasjon om posisjoner i NHFs styre, som er på valg ved neste representantskapsmøte. Ønsker du, eller ditt firma å annonsere ledige stillinger på NHFs nettsider? Ta kontakt med styremedlem info.

 

Ledige stillinger i helikoopterbransjen

 


 

 

CAE


 We are currently looking for fulltime

 

HelicopterTechnicalInstructorsB1/B2

 

  • Preferably licensed on any ofthefollowing civil/military rotor-crafttypes:

S-92, S-76,AS332L/L1, AS332L2,EC225,AW139, B-412.

  •  
  • Candidate’s licensed/type-rated on other types should also apply.
  • Instruction according to EASAPart-66LevelIIIcomplexity.
  • Open positions in Stavanger, Norway and Aberdeen, Scotland.

 

If you are looking for a new opportunity in a challenging atmosphere where teamwork is the key to our success, we invite you to send your CV and covering letter, to CAE Training Norway AS, Flyplassveien 229, 4055 Sola, Norway,

or by e-mail to erik.kjeldsen@cae.com.

 

 

If you have any questions regarding this position please contact;

Erik Kjeldsen, Head of Training (+47)90825731 ,


 

  

 

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook