Lover og bestemmelser

 

LOVER OG BESTEMMELSER - TEKNISK KOMITE

 

Teknisk komite jobber i hovedsak med å følge opp høringer, nye lover og bestemmelser fra luftfartsmyndighetene (Luftfartstilsynet, Samferdselsdep og EASA). Gjennom vårt medlemskap i AEI, har vi samarbeid både internasjonalt og nasjonalt (NFO), for å påvirke nye lov- og reguleringsendringer i luftfarten.

Les mer …

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook