AEI kongressen 2014

AEI kongressen arrangeres i år i Paris, av UNSa Aérien SNMSAC. 

NHF er selvfølgelig representert, og vil også bidra på årets konferanse.

 

NHF representanter: Øyvind Strøm og Tommy Olsen

 

Årets kongress som var nummer 42 i rekken, gikk av stabelen på Park and Suites Hotel Paris, ved den gamle og erverdige Les Bourget flyplassen.

Kongressen ble arrangert av SNMSAC, og ble derfor åpnet av deres representant Ahamed Mohammed.

Videre presenterte AEI’s president Robert Alway, siste års resultater fra AEI, og gjennomgikk også arbeidet som fortsatt pågår. Som fra tidligere kongresser, vet vi at flyteknikeryrket er under sterkt press fra industrien. Arbeid foregår kontinuerlig for å beholde personlige sertifikater, samt at man jobber for at oversight utført av sertifisert flytekniker skal være et krav i regelverket.

Robert Alway ba også medlemsorganisasjonene å vurdere å være arrangør for AEI kongressen de neste årene fremover.

Det ble videre valgt tellekomite, som bestod av Torstein Vikøren og Norbert Bueing.

Referat fra forrige års kongress i Melbourne ble gjennomgått, og det var ingen anmerkninger.

Videre ble nye innmeldinger gjennomgått. Det var ingen nye medlemsforbund, som har søkt om medlemskap i AEI. Styret i AEI har jobbet med å rekruttere nye medlemsforbund, i forskjellige land, blant annet Canada.

Neste agendapunkt var Fred Bruggemans (secretary general), årlige rapport. Rapporten innehold mange av de samme bekymringene som Robert Alway hadde presentert i åpningstalen. Videre snakket Bruggeman om log book investigation, der man har tatt stikkprøver av tilfeldige loggbøker fra forskjellige flyselskap i EU. Det viser seg med 80/20, at feil rapporteres inn til hjemmebase. Dette tallet burde være 50/50, siden det ikke er noen grunner til at feil skal oppstå oftere på vei hjem, enn på vei ut fram hjemmebase.

Budsjett og forrige års regnskap ble gjennomgått av AEI’s kasserer, Mustafa Colak Bucan. Regnskapet var i balanse, med et lite overskudd. Rapport fra revisor ble også gjennomgått, og denne viser at AEI driver på en økonomisk forsvarlig måte.

Det ble så fremlagt et forslag om å utvide styret i AEI med 5 medlemmer. Dette skulle være et tiltak for å kunne få inn nye medlemmer i styret, uten at disse hadde spesifikke arbeidsområder. Målet er å kunne ta inn interesserte personer, som kan hjelpe styret med arbeid, samt etter en tid, når vedkommende har sett hvilket arbeidsområde som er mest interessant, kan overta som ansvarlig for dette området. Det er ingen tvil om at AEI sliter med rekrutteringen til styret, og dette ble derfor debattert, og stemt gjennom som et godt tiltak.

Valg: Dette ble gjennomført, og det ble ingen endringer i styret sammensetning, utover at Trustee B ble byttet ut og erstattet med Rune Thuv, fra NFO. Videre ble Øyvind Strøm fra NHF valgt inn til en av de 5 ekstra styremedlemsplassene. De fire andre var det ingen kandidater til, sånn at disse blir tomme inntil neste årsmøte.

Så ble det kjørt gjennom en rekke presentasjoner. Disse vil bli distrubuert av AEI, etter kongressen.

Følgende presentasjoner ble kjørt:

  • Trevor Woods, EASA director of flight standards
  • Fred Bruggeman, Logbook inspections, presentation of results
  • Ola Blomqvist, Performance based oversight/lack of oversight/lack of common playing field.
  • Paul Cousins, Time pressure and association rules
  • Vangelis Demosthenous, Human Factors, rostering
  • Tommy Olsen, Major changes in regulations for Offshore Helicopter Operations

EASA var som nevnt representert med Head of Flight standardization department, Trevor Woods. Han presenterte sikkerhetsarbeidet EASA har foretatt, samt hvilke planer de har for fremtiden. Han sa blant annet at kommersielle operasjoner i Europa ikke har hatt noen alvorlige ulykker de siste årene. Dette måtte vi fra NHF selvfølgelig rette på, med tanke på UK offshore helikoptertransport. Han måtte da innrømme at hans statistikk kun dreide seg om fly.

Rett etter dette foredraget kom NHF’s foredrag om Major changes in regulations for Offshore helicopter operations, og Trevor Woods fikk høre på dette foredraget, og noterte mye. Han kommentere etter foredraget at han vil ta med seg innspillene tilbake til EASA, og prøve å få en bedre forståelse for hvilke operasjoner de egentlig prøver å regulere.

Den røde tråden i NHF’s foredrag var viktigheten i nasjonal kompetanse og tilsyn. NHF anser det som svært viktig at dette i fremtiden også holdes på nasjonalt plan, fordi dette fører til at tilsyn og regelverk blir håndhevet og justert slik at der nødvendig for slike spesielle operasjoner.

Etter dette ble årsrapportene fra Human factors coordinator, Evangelos Demosthenous, gjennomgått. Dette var i praksis et samarbeid med salen om å utarbeide etiske retningslinjer for flyteknikere.

Videre ble rapport fra Tord Holen, Technical affairs chairman gjennomgått. De siste året har vært preget av arbeid med å beholde personlige sertifikater, samt å påvirke muligheten for å beholde supervision hos teknikerne. SMS har også vært tema, og AEI har kommentert på alle relevante høringer.

PR komiteen og nettsidene ble gjennomgått av Torstein Vikøren og Robert Alway. Det er tydelig at sidene engasjerer, og besøkstallene har steget jevnt det siste året. AEI jobber med å få produsert en film som kan markedsføre viktigheten av flyteknikeren i et sikkert operasjonsmiljø.

Til slutt ble det gjennomgått hvor neste års kongress skal arrangeres. Pakistan har meldt seg som frivillige til å holde kongressen, men det var kun et fåtall av årets delegater som ønsket å reise dit, på grunn av risikovurdering. Seattle ble nevnt, med det ble ikke tatt noen endelig avgjørelse.

Kongressen ble avsluttet med Robert Always oppsummering, der han i korte trekk gikk gjennom temaene som har vært oppe på årets kongress.

Det ble oppfordret om å reise hjem, og drive et aktivt sikkerhetsarbeid, slik at vi i fremtiden også kan være stolt av vårt yrke.

 

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook