Gjennomførte informasjonsmøter

 

NHF har tidligere invitert til informasjonsmøter angående det nye felleseuropeiske regelverket for offshore helikopteroperasjoner.

Første runde med informasjoner er nå ferdig.

 

Forbundet kjørte informasjonsmøter på Sola og i Oslo for å møte flest mulig, og følgende parter er møtt og informert:

 

  • Bristow Norway Flygerforening
  • Fellesforbundet
  • Helikopterservice Flygerforening
  • Lederne
  • LO
  • NITO
  • Parat
  • SAFE

 

Partene ble informert om status for regelverksutviklingen, tidligere historikk, samt hvilke muligheter som finnes i dette regelverket.

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook