Informasjonsmøter om Helicopter Offshore Operations

 

Norsk Helikopteransattes Forbund avholder informasjonsmøter for andre fagforbund i forbindelse med nytt lovendringsforslag, som er under utarbeidelse. NHF mener lovendringsforslaget vil påvirke helikoptersikkerheten i negativ retning for helikopteroperasjoner på norsk sokkel.
Møtene vil bli avholdt på følgende steder og tidspunkt
 
  • Torsdag 25. september, kl 12:00 på vårt forbundskontor på Sola
  • Mandag 29. september klokken 12:00, på Clarion Hotel Royal Christiania.
  • Onsdag 1. oktober, kl 12:00 på vårt forbundskontor på Sola
 
Agenda for møtet blir som følger:
 
1. Gjennomgang av lovendringsforslaget.
 
2. Hvilke konsekvenser lovendringsforslaget vil medføre for sikkerheten knyttet til helikopteroperasjoner på norsk kontinentalsokkel.
 
3. Hvilken strategi skal legges i forhold til dette, og det videre arbeidet.
 

Hvis du representerer en organisasjon/fagforbund som ønsker å delta på dette møtet, er det bare å ta kontakt med oss i NHF.

 

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook