EASA publiserer samlet regelverk for kontinuerlig luftdyktighet

EASA har publisert en samling av regler innen området kontinuerlig luftdyktighet.

 Regelsamlingen omfatter Part-M, Part-145, Part-147, Part-66 og Part-T regelverkene med tilhørende veiledningsmateriell.

EASA håper å oppnå at brukere av regelverket lettere kan finne frem i regelverkjungelen.

Du kan lese mer om regelverkssamlingen på EASA's nettsider ved å klikke her.

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook