NHF anbefaler å ikke implementere HOFO

Forbundet har i brev til Samferdselsdepartementet anbefalt Norge å ikke implementere HOFO på kontinentalsokkelen

I etterkant av Samferdselsdepartementets konsekvensutredning, av eventuell implementering av HOFO, har forbundet sendt over våre kommentarer til departementet.

I våre kommentarer anbefaler forbundet Norges myndigheter om å ikke implementere HOFO på norsk kontinentalsokkel.
NHF stiller seg også støttende bak Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel sine kommentarer til departementet angående samme sak.

 

 

Hele brevet kan du lese her.

Vedlegget med kommentarer til brevet, finner du her.

 

 

Link til konsekvensutredningen utført for Samferdselsdepartementet av Safetec.

 

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook