Konsekvensutredning av HOFO

Samferdselsdepartementet har nå offentliggjort sin konsekvensutredning av eventuell implementering av HOFO regelverket på norsk kontinentalsokkel.

 

Hele utredningen kan lastes ned her.