Opprop mot HOFO

TakkMenNeiForbundet har opprettet et digitalt opprop mot det nye felleseuropeiske regelverket for offshorehelikopteroperasjoner.

Regelverket vil legge til rette for åpning av norsk kontinentalsokkel for utenlandske helikopterselskaper.

Dette vil føre til at selskaper uten norsk lisens eller godkjenning kan operere fritt på norsk kontinentalsokkel, uten tilsyn fra norske myndigheter.

Dette mener NHF er en fare for sikkerheten, og ber deg derfor om å signere vårt opprop mot norsk implementering av regelverket på norsk kontinentalsokkel.

 

Klikk her for å signere oppropet!

 

96351-9-1303034166133

Bransjenyheter

Nyhetsmatingen ble ikke funnet.

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook