Foreløpig høringssvar om Helicopter Offshore Operations

Forbundet har i dag levert et føreløpig høringssvar til Luftfartstilsynet angående endring av forordning (EU) 965/2012, om å implementere Helicopter Offshore Operations regelverket.

NHF skriver i vårt foreløpige høringssvar at vi oppfordrer Luftfartstilsynet om å trekke tilbake høringen, fordi regelverket ikke er ferdig.

Det legges også stor vekt på Samferdselsdepartementets konsekvensutredning og HSS3B, som vil belyse viktige regelverkstekniske, samt mer samfunnspåvirkende faktorer ved det nye regelverket.

 

Høringssvaret kan du lese her.

 

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook