DNV-GL EASA studie av current offshore practices

 

NHF har vært invitert av DNV-GL til å delta i deres studie av nåværede praksis rundt offshore helikopteroperasjoner rundt Nordsjøen.

DNV-GL sendte i den forbindelse ut et spørreskjema, med diverse spørsmål, samt en orientering om studien til NHF, og andre interesseorganisasjoner, myndigheter, helikopter- og oljeselskaper.

 

Studien er også et uklart samarbeid mellom EASA og interesseorganisasjonen HeliOffshore. NHF ønsker ikke å bidra i en harmoniseringsstudie som ikke har fokus på vesentlige sikkerhetselementer, der man risikerer å konkludere med et lavere sikkerhetsnivå enn det vi har i Norge i dag.

NHF har derfor sendt følgende brev til DNV-GL.

 

Brevet kan leses her.

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook