Samferdselsdepartementet søker kommentarer om Helicopter Offshore Operations

Samferdselsdepartementet (SD) sendte 22.6.2015 ut brev til en spesifisert høringsliste, der de ønsket kommentarer fra næringen angående det nye operative helikopterregelverket for offshore operasjoner (Helicopter offshore operations - HOFO)

Brevet ble sendt ut i forbindelse med formøte til EASA-komitén, der HOFO sto på agendaen.

SD skriver i brevet at de ønsker god dialog med næringen, de ansattes organisasjoner og andre berørte instanser, og går derfor trolig såpass tidlig ut for å søke informasjon.

NHF har utarbeidet kommentarer, som ble sendt SD 1. juli 2015.

Kommentarene kan du lese her.

 

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook