Lover og bestemmelser

 

LOVER OG BESTEMMELSER - TEKNISK KOMITE

 

Teknisk komite jobber i hovedsak med å følge opp høringer, nye lover og bestemmelser fra luftfartsmyndighetene (Luftfartstilsynet, Samferdselsdep og EASA). Gjennom vårt medlemskap i AEI, har vi samarbeid både internasjonalt og nasjonalt (NFO), for å påvirke nye lov- og reguleringsendringer i luftfarten.

Mye av selve "arbeidet" foregår gjennom å svare på mail, der man gir innspill til hva man mener om nye høringer og lovendringer. Det vil også være mulighet til å engasjere seg i saker man interesserer seg spesielt for, som for eksempel; "Just culture", de forskjellige partene fra EASA, samt andre tema og saker, som måtte dukke opp i tiden fremover.

Teknisk komité deltar også på en del ulike arrangementer, og møter som er relevante for arbeidet. Det kan være som Luftfartskonferansen, Solakonferansen, møter i regi av AEI og lignende. Arbeidet er både varierende og spennende.

I menyen til venstre finner du flere nyttige emner innen vårt arbeid med lover og bestemmelser.

 

Medlemmer i teknisk komite er følgende:

 

Leder Tommy Olsen MF HS
  Morten Nielsen MF Heli-One
  Rolf Eirik Nes MF HS
  Øyvind Strøm BNTF
  Martin Skauen BNTF

 

 

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook