Arkiv

Helicopter Offshore Operations - Første høringsrunde er ferdig

Første høringsrunde er nå fullført og andre høringsrunde med høringsdokument er nå publisert fra EASA.

Dette er en meget viktig høring for offshoreoperasjonene, siden dette skal etableres som nytt felleseuropeisk regeverk for helikopteroperasjoner offshore. EASA tar sikte på at dette regelverket skal erstatte nasjonale regelverk i medlemsstater som måtte ha noe slikt. I praksis betyr dette at regelverket vi ha en totalharmoniserende virking på helikopteroperasjoner offshore i Europa.

For NHF er det, og har alltid vært viktig å ivareta vår nasjonale høye standard for helikopteroperasjoner.

 

 

Tekst fra EASA angående andre høring:

 

Please note that CRD of NPA-2013-10 "Helicopter offshore operations" is now open for consultation on EASA website.

See: http://hub.easa.europa.eu/crt/docs/viewcrdpdf/id_222

To place open for reactions please logon at http://hub.easa.europa.eu/crt/

For further information please contact Rulemaking Process Support at RPS@easa.europa.eu

 

 

 

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook