Arkiv

Høring fra EASA: Functions and responsibilities of B1 and B2 support staff - link with sign off

EASA har publisert en ny høring (NPA 2014-11) angående Functions and responsibilities of B1 and B2 support staff - link with sign off
Dette er en svært viktig høring, som omfatter endringer av ansvarsområde og behov for sertifisert personell.

For å få en bedre innsikt i hva høringen dreier seg om, anbefales det å lese høringens explanatory note.

 

I henhold til innspill på siste representantskapsmøte, informeres medlemmene i NHF om denne høringen.

Teknisk komite kommer til å utarbeide høringssvar, som vil bli lagt inn via EASA's CRT system, og videre publisert som CRD.

 

Høringsdokumentet kan du finne her.

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook