Arkiv

NHF representert på AEI EB møte

 

NHF deltok på møte hos AEI i Amsterdam 29-31. august.


På møtet ble AEI informert om NHF's bekrymring i forhold til HOFO regelverket.

AEI ønsker å hjelpe NHF i vårt arbeide, og ser poenget i vår bekymring.

AEI har mulighet til å påvirke saken inn i EASA-systemet, og vil støtte oss i vårt høringssvar.

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook