Arkiv

Rotorcraft Conference 2014

 

Som en oppfølgning til vårt arbeid rundt CAP 1145, har Ole-Andre Lindanger og Tommy Olsen fra teknisk komite deltatt på Rotorcraft Conference; Technology friend or foe.

Konferansen ble holdt i London av Royal Aeroneutical Society, og de fleste store og betydningsfulle aktører innen helikopterbransjen på britisk side var representert. Vårt eget luftfartstilsyn var også til stede, mens EASA glimtet med sitt fravær.

Om dette skyldes liten interesse eller andre årsaker vites ikke, men det var skuffende at de ikke hadde tatt seg til å møte opp.

Agendaen gikk i hovedsak på automatisering av sytemer og helikoptercockpit, og hvordan utfordringer rundt dette skal takles, ble belyst og diskutert. Human Factor, trening og rapportering av avvik, var de repeterende faktorer gjennom alle tema som ble belyst.

 

Det var også avsatt brukbare pauser til å drive nettverksbygning, og her benyttet NHF's representanter muligheten til å gjøre seg kjent med flere størrelser innen det britiske luftfartsmiljøet. To av de viktigste som kan nevnes er det britiske luftfartstilsynet, og den britiske havarikommisjonen. Begge parter ønsket å avtale separate møter med oss, ved en senere anledning.

Dette er verdifulle kontakter, som kan være nyttige angående oppfølgning og læring i forhold til CAP 1145, og Helicopter Offshore Operations (HOFO) regelverket, som utarbeides hos EASA.

 

Presentasjoner fra konferansen er tilgjengelige ved å kontakte Styremedlem - Lover og bestemmelser.

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook