Arkiv

Continuing Airworthiness Management Organisations’ (CAMOs) and Part-145 organisations’ responsibilities

EASA har publisert høringen Continuing Airworthiness Management Organisations’ (CAMOs)
and Part-145 organisations’ responsibilities. Dette er en viktig høring for vedlikeholdsorganisasjoner og NHF følger denne nøye.

 

NHF har av AEI blitt bedt om å kommentere på denne høringen, siden den har stor betydning for hvordan linedrift av luftfarttøy skal håndteres i praksis. I korthet ønsker EASA å gi mer av ansvaret og muligheten med release av luftfarttøy over til technical services (Part-M). Som vi vet, er ikke disse nødvendigvis ute i felten og vurderer feil og mangler ved et luftffartøy. Det er derfor viktig at NHF følger opp høringen, og sørger for at sikkerheten i operasjonene der våre medlemmer er involvert også ivaretas gjennom et sterkt og tydelig regelverk.

 

Hele høringen kan leses her (PDF format).

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook