Arkiv

SIKKERHETSKRAV OG NASJONAL DRIFTSTILLATELSE I FARE!

Den felles-europeiske luftfartsmyndigheten, EASA (European Aviation Safety Agency) har nå et nytt regelverk for offshore helikopteroperasjoner under utarbeidelse.

Det nye regelverket stiller ingen krav til nasjonal driftstillatelse, slik vi har fra før i Norge.

Dette betyr at utenlandske helikopteroperatører, både kommersielle og ikke-kommersielle, vil kunne operere på norsk sokkel, potensielt uten en gang å måtte informere norske myndigheter.

I praksis vil dette som eksempel kunne medføre:

  • Operasjoner på norsk sokkel, utenfor norske myndigheters kontroll.
  • Operasjoner på norsk sokkel, uten nødvendig kompetanse hos både helikopteroperatør, og utenlandsk tilsynsmyndighet.
  • Operasjoner fra utlandet til innretninger på norsk sokkel.
  • Ikke-kommersielle operasjoner (likt privatflygning), der operatørselskapet flyr sine egne ansatte, uten driftstillatelse.

Regelverket vil frata norske myndigheter muligheten til å opprettholde eksisterende nasjonale sikkerhetskrav, og føre nødvendig tilsyn med operasjoner i Norge.

Nasjonalt sikkerhetsarbeid, inkludert oljeselskapenes retningslinjer, vil også kunne bli svært begrenset, hvis i det hele tatt mulig.

Norsk Helikopteransattes Forbund er derfor svært bekymret for hvilken retning sikkerhetsnivået vil ta for helikopteroperasjoner på norsk kontinentalsokkel.

Dereguleringen vi står overfor i helikopteroperasjonene, er sammenlignbart med utenlandske vogntog på norske vinterveier, der operatører som ikke innehar nødvendig erfaring og kompetanse, medfører farlige situasjoner.

NHF jobber intenst med å bevisstgjøre alle involverte parter, både nasjonalt og internasjonalt.

Selv om regelverket inneholder noen positive elementer, er det spesielt kravet til norsk driftstillatelse og tilsyn som må opprettholdes.

Den beste argumentasjonen vi har i dette arbeidet, er det høye sikkerhetsnivået for helikopteroperasjoner på norsk sokkel. I de siste britiske sikkerhetsstudier, blir våre operasjoner omtalt til å ha «Gold standard».

NHF mener at dette er et resultat av tett samarbeid, åpenhet, lokalt tilsyn samt aktivt sikkerhetsarbeid hos hver enkelt ansatt.

NHF mener også at det er en forutsetning for det videre sikkerhetsarbeidet, at Norge beholder krav til lokal organisasjon og tilsynsmyndighet.
Det viktigste bidraget fra deg som medlem, vil være og fortsatt holde fokus på sikkerheten i egen organisasjon. Dette sørger for at vår gode argumentasjon kan opprettholdes i det videre arbeidet, for å få dereguleringen stanset.

 

Med hilsen

 

Norsk Helikopteransattes Forbund

 

(Hvis du er medlem i NHF og ikke har mottatt denne meldingen på e-post, ber vi deg ta kontakt med forbundet, slik at vi kan oppdatere vår e-postliste)