Arkiv

Ny leder av forbundet

 

Grunnet endret arbeidssituasjon hos forbundets leder, Øyvind Strøm, har styret i forbundet blitt bedt om å foreta endring av leder.

Ingen dramatikk ligger bak Øyvinds ønske om å tre av som leder. Han skal jobbe med prosjekt hos sin arbeidsgiver, Bristow, i utlandet, og har derfor bedt om å få fratre sin stilling som leder i forbundet. I henhold til forbundsvedtektene, er det styrets oppgave og finne erstatning til leder, når sittende leder ikke har anledning å fortsette i sitt verv.

Forbundsstyret har derfor konstituert inn Thorbjørn Erland (MF-HS), til leder av forbundet, frem til neste representantskapsmøte.

Thorbjørn Erland sitter allerede i forbundsstyret, og er derfor godt kjent med forbundets drift og rutiner.

 

 

 

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook