Arkiv

Sentralt Lønnsoppgjør 2014

NHF og NHO Luftfart har i dag kommet til enighet i det sentrale lønnsoppgjøret og revisjon av ny Overenskomst gjeldende frem til neste hovedoppgjør i 2016. I grove trekk betyr dette et generelt lønnstillegg på 75 øre pr time samt oppjustering av minstelønns satsene.

 

Det ble også gjort mindre endringer i Overenskomsten. Vedrørende tillegg for prøveflygning, heves dette fra 450,- til 500,-. Sertifikattillegget løftes med 0,3% til 7,5%. Videre ble det innrømmet en utvidelse av start-tid for kompensasjon ved interkontinentale tjenestereiser der flyselskapet krever oppmøte to timer før avgang.

 

 

Justeringen av timelønnen er gjort gjeldende fra april og vil dermed utløse en mindre etterbetaling. Dette gjelder dog ikke overtid og skiftsatser. En komplett protokoll finner du ved å klikke her.

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook