Advokatskjema

NHF advokatskjema

Under finner du advokatskjema som må fylles ut og sendes til afu@nhaf.no
Kopi av skjema skal leveres til advokat når saksbehandlingen begynner.

Advokatkontoret bes legge ved dette skjema, når faktura sendes til Norsk Helikopteransattes Forbund av regnskapsmessige hensyn.

Hvis du ikke bruker forbundets advokat ADEB, dekker forbundet inntill 11.000,- kr. inkl moms.

 

Advokatskjema lastes ned her!

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook