Helicopter Offshore Operations spørreundersøkelse

NHF har gjennomført en spørreundersøkelse blant våre medlemmer angående forventede konsekvenser, ved eventuell implementering av det nye totalharmoniserende felleseuropeiske regelverket for sporreundersokelsehelikopter offshore operasjoner (HOFO). Spørreundersøkelsen har som forutsetning ar HOFO fører til at kravet til norsk juridisk selskap og AOC forsvinner.

Resultatene fra spørreundersøkelsen, vil bli brukt i NHF's høringssvar til norske myndigheter, om regelverket.

Her er resultatene fra spørreundersøkelsen.

 

 

 

 

 

 

 

Dette er resultatene:

 

 Data Alle 160823 kakediagram Page 1

Data Alle 160823 kakediagram Page 2

Data Alle 160823 kakediagram Page 3

 

Data Alle 160823 kakediagram Page 4-

Data Alle 160823 kakediagram Page 5-

Data Alle 160823 kakediagram Page 6

 

Data Alle 160823 kakediagram Page 7

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook