State Safety Programme

Luftfartstilsynet har på vegne av Samferdselsdepartementet på høring Norges flysikkerhetsprogram.

Dokumentet som nå er på høring beskriver Norges flysikkerhetsprogram. Dokumentet beskriver ansvarsforholdene for flysikkerheten, og hvordan de forskjellige delene av flysikkerhetsarbeidet i Norge samvirker. Samtidig peker det på behovet for å utvikle mer risikobaserte metoder og økt samarbeid mellom myndighetene og luftfartsaktørene. Hensikten med flysikkerhetsprogrammet er å forbedre flysikkerheten, og et første utkast til konkrete flysikkerhetsmål innen kommersiell, norsk luftfart er angitt i dokumentet. En vesentlig premiss er at flysikkerhet omfatter både safety- og security-aspekter fordi begge aspektene handler om det samme: Å forhindre tap av eller skade på mennesker og materiell. Så langt det er relevant, omfattes derfor også security av flysikkerhetsprogrammet.

Målgruppen for dette dokumentet er alt personell og alle organisasjoner som jobber med flysikkerhet, inkludert Samferdselsdepartementet, Luftfartstilsynet og Statens havarikommisjon for transport.

 

Informasjon om programmet kan du finne på Luftfartstilsynets nettside: State Safety Programme informasjon

 

NHF har sendt inn følgende høringssvar til Luftfartstilsynet: Høringssvar SSP

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook