Info til medlemmer av Norsk Helikopteransattes Forbund (NHF)

Etter brudd i de sentrale forhandlingene mellom NHO Luftfart og NHF så vil vi informere om at meklingen mellom NHO Luftfart og NHF blir tirsdag 5. juli 2016.

I siste info redegjorde vi for bruddet som ble et faktum og våre synspunkter rundt dette.

NHF er kalt inn til mekling hos Riksmeklingsmannen hvor vi stiller med Arbeidsutvalget i NHF samt en delegat fra hver lokalforening tilknyttet NHF. Hvem som stiller fra selskapenes side vet vi ikke på dette tidspunkt. Men vi håper de stiller med tekniske ledere som forvalter både Overenskomsten og de lokale Særavtalene for våre medlemmer. Dette vil sikre forståelse av viktigheten og nødvendigheten i å få til en løsning som begge parter er tjent med.

Det er satt av en dag til meklingen, det medfører at hvis partene ikke blir enige før kl 24:00 på tirsdag 05.07.16 er vi i streik. Om det er mulighet for tilnærming til en avtale, vil selvsagt meklingen gå på overtid.

4 dager før vi møter til mekling, plikter NHF å ha meldt inn hvilke medlemmer som tas ut i streik i første omgang. Info til dem det gjelder, vil bli gitt av de enkelte lokalforeningene. Det pågår nå samtaler med de lokalforeninger vi ønsker å bruke i en eventuell streik, for å ha klar en liste over de som blir tatt ut i streik med virkning fra onsdag 06.07.2016, klokken 06:00.

NHF vil ved en eventuell streik utbetale dagpenger, størrelse på denne som er skattefri vil bli satt av NHF styret. Sett i lys av hvor mange som det berører og det streikefondet vi har opparbeidet siden forbundet ble stiftet, det er ikke ubetydelige midler vi har satt av gjennom årenes løp. Det har aldri før vært utbetalt streikebidrag fra NHF og vi håper vi kan unngå dette denne gangen også, men om nødvendig så har vi økonomisk styrke til å tåle en streik over flere uker!

Når vi nå går til mekling så blir det en annerledes situasjon, enn det som ellers råder under forhandlinger mellom to parter.

Ved mekling blir vi å kommunisere med Riksmeklerens representant, tingrettsdommer Inger-Marie Landfald. Når begge parter har informert og redegjort for hvor de står, og hva de er villige til å mekle på, vil hun avgjøre om hun finner rom for videre mekling mellom partene.

Videre vil det bli utvekslet informasjon mellom partene gjennom henne. Slik vil meklingen pågå inntil det finnes en løsning, som begge parter er enige om. Hvis hun underveis oppfatter at det ikke er mulig å komme frem til en samlet løsning, vil hun avslutte meklingen og vi er da i streik.

Vi vil holde hjemmesidene på www.nhaf.no løpende oppdatert.

Vi beklager overfor våre medlemmer som blir direkte berørt av en eventuell streik, i en tid hvor verken selskap, ansatte, eller kunder er tjent med dette. Streik er det lovlige kampmiddelet vi som fagorganisasjon ser i denne situasjonen for å opprettholde vår organisasjonsrett.

Styret i NHF

Din sikkerhet, vårt ansvar.

 

 

Info til medlemmer av Norsk Helikopteransattes Forbund (NHF)

 

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook