Helicopter Offshore Operations Opinion

EASA har 22. mai 2015 publisert sitt endelige utkast til regelverk for helikopteroperasjoner offshore.

 

NHF, ved HOFO gruppen, har gjennomgått opinion 04/2015 (HOFO), og ser at det ikke er store endringer fra CRD 2014-10.

Ut fra tidligere artikler om samme sak, vil man da kunne forstå at NHF fortsatt er svært kritisk til regelverket, og eventuell implementering av dette regelverket i Norge.

 

Opinion 04/2015 finner du her.

 

Bransjenyheter

Nyhetsmatingen ble ikke funnet.

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook