Oppdatert: Resultat for meklingen mellom NHF og NHO Luftfart.

NHF logo-norskDa endte meklingen mellom NHF og NHO Luftfart med at partene kom til enighet på overtid, og det ble derfor heller ikke streik. NHF fikk gjennomslag for kravet vi gikk til brudd på, i forhandlingene.

Kravet bestod av et tillegg i teksten i paragraf 1 i overenskomsten og lyder som følger: 

"Overenskomsten skal suppleres av lokale særavtaler, jf. Hovedavtalen kapittel 4."

 

 

Begge parter anerkjenner dermed at den daglige driften fordrer en særavtale og at drift uten særavtale ikke er et alternativ. NHF ser på dette som et positivt signal fra NHO Luftfart og dets medlemmer. Under høstens lokale forhandlinger, forventer derfor NHF et forbedret forhandlingsmiljø, og relevante representanter fra arbeidsgiver. Det innebærer kunnskap og eierskap til både lokale avtaler, og daglig drift. NHF vil derfor følge nøye med på de lokale forhandlinger i tiden fremover, til neste hovedforhandling.

Utover det nevnte tillegget i teksten, så bestod de øvrige endringer av rettelser av feil og referanser i Overenskomsten.

 

Overenskomsten vil bli offentliggjort og publisert på våre nettsider, så snart denne er klar.

NHF vil få benytte anledningen til å takke sine medlemmer for støtten denne våren, og ønske dere alle en fortsatt god sommer.

 

Med vennlig hilsen

Styret, Norsk Helikopteransattes Forbund
Din Sikkerhet, vårt ansvar

 

 

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook