Tragisk ulykke ved Turøy utenfor Bergen

SortNorsk Helikopteransattes Forbund mottok fredag beskjed, om den tragiske ulykken med helikopter ved Turøy utenfor Bergen.

Først og fremst ønsker NHF å sende våre tanker og kondolanser til de etterlatte av passasjerer og besetning, som ble rammet av denne ulykken.

Forbundets hovedprioritering nå, er å være tilstede for våre medlemmer, som er berørt av ulykken.

Undersøkelser innledet av SHT er allerede i gang, og NHF forholder seg til disse undersøkelsene på normal måte.
Dette er undersøkelser NHF støtter, for å komme til bunns i årsaksforholdet til ulykken.

Skulle det være behov for bistand fra forbundet, kan våre medlemmer ta kontakt med oss direkte, eller gjennom sin lokale forening.

Leder NHF

Øyvind Strøm

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook