Grunnkurs i foreningsarbeid.

Skilt

UTSATT, Vil komme opp igjen til høsten :-)

 

 

 

 

NHF arrangerer grunnkurs i foreningsarbeid 10.mai på foreningskontoret. Dette er forbundets eget kurs med Øyvind Strøm og Henning Ramsey som foredragsholdere. 

Kurset er bygget opp rundt det avtaleverket som forbundet og lokalforeningene til daglig arbeider ut fra, og vil være basert på erfaringer samlet inn over mange år med forbunds og foreningsarbeid. 

Vi anbefaler alle lokale tillitsvalgte om å delta samt at kurset også er åpent for alle medlemmer. Er du en med en foreningsspire i magen, så er dette absolutt et riktig sted å starte. 

 

 

Formål 

Å gi grunnopplæring for tillitsvalgte slik at de kan ivareta medlemmenes interesser på best mulig vis.  

Tema 

NHF som organisasjon 

Overenskomsten 

Partene i arbeidslivet 

Arbeidsrett 

Arbeidsmiljølovens intensjon og vernebestemmelsene 

Tillitsvalgtrollen 

Medbestemmelse og medinnflytelse 

Forhandlings- og tvistebestemmelser 

Forhandlingsteknikk

  

Meld deg på her!

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook