Representantskapsmøte 2015

Årets Representantskapsmøte gikk av stabelen 13-15. mars på Hummeren hotell i Tananger.

I helgen ble årets representantskapsmøte avholdt på Hotell Hummeren i Tananger. Det hele ble åpnet på fredag met et meget godt og alvorlig innlegg fra Tommy Olsen, med god hjelp fra Ole-Andre Lindanger.

Oleandretommyrepmote2015
Ole-Andre og Tommy

 

HOFO (Helicopter Offshore Operations), den største trusselen for flysikkerheten på norsk kontinentalsokkel er på vei. EU ønsker å innføre nye regler for offshore transport i EØS området. Kort fortalt vil det bli åpnet for single pilot, privatflygning (oljeselskapene kan operere selv). Det mest truende er tap av krav om norsk driftstillatelse (AOC), og dermed bortfall av norsk tilsynsmyndighet.

Foreningen ønsker også å knytte til seg en pressetalsmann/medierådgiver i forbindelse med HOFO saken.

 

Lørdagen gikk selve representantskapsmøtet av stabelen. Det foregikk uten de store uenigheter. Litt diskusjon blir det jo, spesielt angående medlemmers støtte til advokat.

delegaterepmote2015
Årets delegater

 

Det gikk årsmøtet inn for å beholde dagens ordning på fem timer i året for de som trenger det.

NHF har fått også innmelding fra flere medlemmer i Blue Way.

styretrepmote2015

Styret før valget

 

Det ble også stilt spørsmål angående valgkomiteen, hvem finner kandidater til valgkomiteen? Pr i dag er det valgkomiteen selv, så dermed sitter de så lenge de vil. Det er ønskelig med flere kandidater til de forskjellige verv, slik at man får reelle valg. Så lenge det ikke er tillatt med benkeforslag, så bestemmer valgkomiteen styresammensetningen.

Valget ble utført og årets styre består av:

 

Leder:                                                                      Øyvind Strøm

Sekretær:                                                                Rolf Bergstrøm

Styremedlem utdanning:                                     Sigbjørn Langerud

Styremedlem info:                                                 Øystein Gjengedal

Styremedlem Lover og Bestemmelser:           Tommy Olsen

1. varamedlem:                                                     Ole Andre Lindanger

2. varamedlem:                                                     Robin Smørsgård

Desisorer:                                                             Jostein Voll

                                                                                Arnfinn Nærland

 

Under middagen benyttet påtroppende leder anledningen til å takke Sissel Dorholt for innsatsen.

lederrepmote2015

Øyvind, Sissel og Rolf

 

Hun har hatt ansvaret for utdanningsbiten i forbundet. Avtroppende leder og styremedlem INFO Torbjørn Erland var dessverre ikke tilstede under årsmøtet.

 

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook