Nytt skjema for advokat

 

Styret i NHF har etablert et skjema, som skal fylles ut før medlemmene kan bruke forbundets advokat.

Skjemaet finner du i menyen til venstre under "Advokatskjema", eller ved å klikke her.

 

 

Skjemaet er etablert for å kunne kontrollere bruk av advokat, som medlemme har tilgang til gjennom forbundet.

Styret ønsker også å minne om vedtektene angående slik bruk av advokat, og spesielt punkene som går på 12 måneders karantene etter bruk, samt at advokaten kun skal brukes i saker som gjelder medlemmet. Unntak skal søkes om spesielt til styret.

Det gjøres også oppmerksom på at saksbehandling ikke vil påbegynnes hos advokat, før utfylt skjema er levert til advokaten.

 

Kort oppsummert skal følgende gjøres:

 

1. Fyll ut skjemaet på nettsidene til NHF.

2. Kopi sendes til mailadressen du har oppgitt i skjemaet. (Kopi går også til AFU i forbundet for oppfølgning)

3. Skriv ut kopi og ta denne med til advokaten, slik at saksbehandlingen kan begynne.

 

 

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook