Regjeringen sier nei til HOFO

Nei til HOFONorge sier nei til felles europeiske regler.

 

Regjeringen vil ivareta og videreutvikle det høye sikkerhetsnivået i helikoptervirksomheten i Nordsjøen. Jeg er trygg på at det er en god løsning for Norge at vi ikke innfører EUs tilleggsregler for offshore helikopteroperasjoner, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 

Les hele pressemeldingen her! 

 

 

 

 

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook