Et år siden Turøy-ulykken - Ny midlertidig rapport publisert

Det har gått et år siden helikopterulykken ved Turøy 29. april 2016. Havarikommisjonen publiserer nå en ny foreløpig rapport.

 I tråd med forordning (EU) No. 996/2010 artikkel 16 utgir Statens havarikommisjon for transport (SHT) en foreløpig rapport 12 måneder etter ulykken. Denne rapporten er foreløpig og ikke en fullstendig framstilling av SHTs undersøkelser i forbindelse med ulykken.

 

Rapporten finner du her: Statens Havarikommisjon for Transports nettsider

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook