Representantskapsmøtet 2017

P1060424Årets representantskapsmøte ble avhold på hotell Hummeren 24-26 februar.

 

Det hele startet med at forbundets leder Øyvind Strøm ønsket velkommen på vegne av styret.

Etter det var det klart for en info runde fra de forskjellige lokalforeningene, noen jobber mye med oppsigelser/permitteringer mens andre har høy aktivitet og ansetter. De fleste kjemper for å beholde inngåtte avtaler. Det er også stor forskjell i forholdet til ledelsen i de forskjellige bedrifter.

 

 

 

To innkomne forslag fra medlemmene/lokalforeningene. Disse ble presentert av forslagsstillere slik at årsmøtet fikk en god diskusjon om disse. Begge går på hvordan forbundet skal drives videre.

 

Gjennomgang av prinsipp og handlingsprogram.

Gruppearbeid og gjennomgang gruppenes arbeid før gruppelederne gikk sammen for å sy det sammen til nytt prinsipp og handlingsprogram, klart til godkjenning under lørdagens møte. Prinsipp og handlingsprogrammet skal formelt godkjennes av representantskapet og er det dokumentet representantskapet vil at styret skal jobbe etter kommende periode. Dette er tilgjengelig på nettsidene våre.

 

Årsmøtet Lørdag.

 

Gjennomgang av dagsorden og rapporter fra styret. Litt diskusjon om hvordan vi skal bruke midlene vi har på info. Blad eller nett, hva skal vi prioritere. Årsmøtet ønsket å beholde bladet, så får det heller være at noe kommer på nett først og samme artikkel kommer i bladet senere.

Utdanning sliter med at for få melder seg på kursene som blir satt opp, to kurs som var for alle medlemmene ble kansellert i fjord pga for få påmeldte. Ett kurs for tillitsvalgte ang nedbemanning ble gjennomført.

Tommy hadde en lengere utredning/oppdatering om HOFO, og som vanlig viser det hvor viktig den jobben er. I gjennom AEI har NHF fått en plass i ‘’Rotorcraft Sectorial Committee’’ som er en working group i EASA. Denne gruppen skal komme med innspill fra industrien til EASA Safety Risk Management Process.

Regnskap og andre faste poster ble gjennomgått og forklart uten de store diskusjoner. Styret fikk i oppgave av representantskapsmøtet og utrede hvordan forbundet skal drives videre. Dette er forankret i prinsipp og handlingsprogrammet som ble laget på fredagen og godkjent under årsmøtet.

 

 

P1060436

Årets sosiale event var kokkekurs. Deltagerne på representantskapsmøtet ble delt inn i grupper og Hummerens fiskesuppe stod på menyen. Hotellet hadde klargjort råvarene det så var bare å gi gass. Konkurranseinstinktet våknet i de fleste, noen ville lage suppen fortets mulig mens andre var mere nøye J Uansett smakte suppen meget godt (faktisk bedre enn den vi fikk til forrett under middagen)

 

P1060443

P1060447   

 

 

P1060477Under middagen ble det utdelt tre NHF INFO kniver som takk for bidrag til bladet vårt. Da er vi oppe i ti som har fått/skal få en Leatherman Skeletool CX, så det er bare å komme med bidrag :-) 

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook