NHF er i brudd på sentrale forhandlinger.

NHF logo-norsk
 
NHF og NHO Luftfart møttes til sentrale forhandlinger på tirsdag 24.05 og onsdag 25.05.
 
Det som startet opp som en liste med 10 krav fra NHF, og en tilnærmet lik liste fra motparten, var på onsdag ettermiddag skåret ned til et -1- krav fra NHF sin side. NHO Luftfart hadde på dette tidspunkt frafalt alle sine krav.
 
Kravets innhold var en ny paragraf som presiserte at en overenskomst skal suppleres av lokale særavtaler.
 
Bakgrunnen for dette kravet er de siste års erfaringer fra lokale forhandlinger hvor fraværet av en særavtale har blitt brukt som et pressmiddel mot NHF ́s lokale foreninger.
 
 

 

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook