CHC skal drive sivil redningshelikopterteneste

OMFCHC Helicopter Service driv til vanleg transport av offshoremedarbeidarar til Nordsjøen. No skal dei også transportere i redningsaksjonar på Vestlandet. 

– CHC Helicopter vann etter ein heilt ordinær anbodskonkurranse. CHC kom klart best ut etter evalueringskriteria på pris og kvalitet. 

Det seier Pål Anders Hagen, avdelingsdirektør for samfunnstryggleik under Justis- og beredskapsdepartementet. 

 

Les mere på Firda.no

 

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook