Mellomoppgjør 2015

NHF har fullført mellomoppgjørsforhandlinger med NHO Luftfart. Årets oppgjør ble et nulloppgjør, på lik linje med de fleste andre innen vår bransje.
Signert protokoll avventes fra NHO Luftfart.

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook